Ogłoszenie

Ogłoszenie
Informujemy, że nasza Szkoła nie figuruje w spisie szkół posiadających akredytację na szkolenie terapeutów. Jest to związane ze sporem jaki toczymy z KBPN.  Pomimo tego, że wniosek nasz uzyskał pozytywną ocenę nie został rozpatrzony. Powodem odrzucenia było nieuprawnione w naszej opinii żądanie przez KBPN dodatkowego dokumentu który nie widniał we wniosku konkursowym. Tym dokumentem jest akt notarialny spółki, dokument niższego rzędu niż KRS który dostarczyliśmy. Zarówno ustawa o zapobieganiu narkomanii jak i rozporządzenia ministra zdrowia na podstawie których formułowany był wniosek konkursowy nie wspominają o tym dokumencie. Obecnie nasi prawnicy prowadzą rozmowy mające na celu przywrócenie naszego wniosku. Mamy nadzieję, że przeszkody prawne zostaną usunięte i rozpoczniemy szkolenie
Zarząd CARE Brok