Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Informujemy, że nasza Szkoła nie figuruje w spisie szkół posiadających akredytację na szkolenie terapeutów. Jest to związane ze sporem jaki toczymy z KBPN.  Pomimo tego, że wniosek nasz uzyskał pozytywną ocenę nie został rozpatrzony. Powodem odrzucenia było nieuprawnione w naszej opinii żądanie przez KBPN dodatkowego dokumentu który nie widniał we wniosku konkursowym. Tym dokumentem jest akt notarialny spółki, dokument niższego rzędu niż KRS który dostarczyliśmy. Zarówno ustawa o zapobieganiu narkomanii jak i rozporządzenia ministra zdrowia na podstawie których formułowany był wniosek konkursowy nie wspominają o tym dokumencie. Obecnie nasi prawnicy prowadzą rozmowy mające na celu przywrócenie naszego wniosku. Mamy nadzieję, że przeszkody prawne zostaną usunięte i rozpoczniemy szkolenie
Zarząd CARE Brok

Nowe edycje szkoły w 2019 roku

Zmiana rozporządzenia dotyczącego szkoleń na specjalistę psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień spowodowała przerwę w naborze na kolejne edycje szkoły. Jest już nowe rozporządzenie i nowe zasady. Nie będzie dwóch ścieżek szkolenia – „narkomańskiej” i „alkoholowej”. Będzie też jeden egzamin prowadzony przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. CARE Brok będzie realizował szkolenia wg nowych zasad i czekamy na ogłoszenie konkursu dla podmiotów prowadzących szkolenia. Jeżeli chcecie rozpocząć szkolenie latem lub na jesieni 2019 roku bądźcie z nami w kontakcie i zarezerwujcie miejsce przez sekretariat. Klik tutaj

Nowa Edycja na starych zasadach

Nowa edycja szkoły na starych zasadach
Następna edycja Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień to  „Zima 2019”. Ruszamy w grudniu 2018 roku
Osoby zdecydowane zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego  i wysłania do Naszej Szkoły. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie  Word (do edycji)  tutaj   lub   w formacie PDF tutaj.
Osoby, które mają watpliwości, pytania prosimy o skontaktowanie się z naszą manager’ką  Działu Szkoleń Małgosią  –  tel. 793 607 437 lub Anną 603 801 442 w godzinach 10 – 18    oprócz weekend’u  lub mail’owo care@brok.edu.pl 

Nowa edycja na starych zasadach

Nowa edycja szkoły na starych zasadach
Następna edycja Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień to  „Zima 2019”. Ruszamy w grudniu 2018 roku
Osoby zdecydowane zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego  i wysłania do Naszej Szkoły. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie  Word (do edycji)  tutaj   lub   w formacie PDF tutaj.
Osoby, które mają watpliwości, pytania prosimy o skontaktowanie się z naszą manager’ką  Działu Szkoleń Małgosią  –  tel. 793 607 437 lub Anną 603 801 442 w godzinach 10 – 18    oprócz weekend’u  lub mail’owo care@brok.edu.pl 

Konferencja „Style uprawiania Psychoterapii”

Konferencja „Style Uprawiania Psychoterapii” w ramach Forum Terapeutów Uzależnień Brok. Patronatem honorowym konferencję objął dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka który otwierał nasze spotkanie. Mieliśmy zaszczyt gościć profesora Czesława Czabałę który był z nami przez całą konferencję i mieliśmy okazję do świętowania 50 rocznicy pracy naukowej profesora
Rozmawialiśmy o stylach uprawiania terapii w różnych podejściach od podejścia analitycznego poprzez psychodynamiczne, humanistyczne, poznawczo behawioralne i Gestalt. Ważnym głosem, dodającym nam otuchy i wspierający w zmianach był wykład Jagody Fudała z PARPA „Dogmaty i paradygmaty w terapii uzależnienia”
Wykłady prowadzili kolejno
Czesław Czabała
Jagoda Fudała
Ireneusz Kaczmarczyk
Marzanna Kucińska
Bożena Maciek-Haściło
Piotr Y. Bakula
Katarzyna Prot Klinger
Renata Mizerska
Konferencję prowadziła Anna Bakula
Profesor Czesław Czabała zakończył konferencję przesłaniem do terapeutów o ważności naszej pracy, konieczności rozwoju i poszukiwaniu nowych rozwiązań w terapii osób uzależnionych
Konferencja była również okazją do spotkań rozmów, dyskusji pod patronatem „słonego karmelu”
Pobyliśmy trochę ze sobą i było to dobre „bycie”

Galeria zdjęć z konferencji


Płace minimalne terapeutów – list otwarty

Nasza petycja w sprawie płac minimalnych dla terapeutów uzależnień. Petycję podpisało już ponad 1000 terapeutów. Następnym krokiem będzie list do ministra zdrowia

LIST OTWARTY POLSKICH TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ
Zawód terapeuty uzależnień jest filarem opieki zdrowotnej. Szczególnie w Polsce, gdzie liczbę uzależnionych szacuje się na ponad 3 milion osób , a wobec naszej pracy stawia się stale wysokie wymagania. Ze zdumieniem przyjęliśmy zatem zmiany opisane w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które redukują nasz zawód do poziomu osób ze średnim wykształceniem i bez specjalizacji.

Nasze środowisko nigdy nie angażowało się w spory i protesty. Specyfiką naszego zawodu jest taka praca z pacjentami, żeby nasi pacjenci nie kojarzyli nas ze społecznymi akcjami, protestami i strajkami. Z nadzieją także czekaliśmy Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Niestety ww. Ustawa szereguje nas na poziomie średniego personelu medycznego bez specjalizacji.
Jest to nie tylko krzywdzące dla naszej grupy zawodowej, ale jest to także poważne zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ponieważ wielu z nas będzie zmuszonych zmienić lub ograniczyć swoją pracę – co przełoży się na brak specjalistycznej oferty dla potrzebujących.
Wg PARPA 800 tysięcy Polaków jest uzależnionych od alkoholu, a 2 miliony to osoby pijące szkodliwie. Jeśli spojrzeć na doniesienia dot. narkotyków nielegalnych – co druga osoba, która zgłasza się do leczenia z powodu narkotyków ma problemy z powodu używania marihuany, a liczbę problemowych użytkowników oszacowano na 61 000- 110 000 osób. Należy też dodać, że ostatnie 20 lat to także czas, kiedy na świecie pojawiały się nowe uzależnienia, nazywane behawioralnymi – m.in. uzależnienie od Internetu, uzależnienie od gier komputerowych, które stają się powoli epidemią naszych czasów. Szacuje się, że w samej Polsce 1,8 procent osób korzystających z Internetu jest zagrożonych tym uzależnieniem . Oni także zgłaszają się do poradni leczenia uzależnień. Podobnie jak patologiczni hazardziści, których szacuje się na 28 000 osób.
Mówimy o ogromnej grupie pacjentów, którzy potrzebują wysokospecjalizowanej adekwatnej pomocy – naszej pomocy. Należy podkreślić, że zawód terapeuty uzależnień jest zawodem wymagającym wysokiej odporności psychicznej, wiedzy oraz praktyki. By móc go wykonywać wielu z nas kończy zarówno studia, jak i specjalistyczne szkoły terapii uzależnień.*
Wielu z nas wybrało ten zawód kierując się powołaniem. Chcemy pracować i chcemy, żeby nasza praca była adekwatnie oceniana i wynagradzana. Jesteśmy bardzo dobrze wykształconą grupą zawodową, większość z nas to psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy i psychoterapeuci uznanych szkół psychoterapii. Mamy nadzieję, że obecna, krzywdząca nasz zawód interpretacja ustawy jest tylko niedopatrzeniem, które zostanie naprawione.

Z wyrazami szacunku,
Sygnatariusze Listu

*Żeby zostać specjalistą psychoterapii lub terapii uzależnień należy skończyć studia wyższe, uzyskać dyplom magistra w zakresie ustalonym przez ustawodawcę i następnie rozpocząć trwający minimum 5 lat program potwierdzenia kwalifikacji zawodowych obejmujący naukę w akredytowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii szkole psychoterapii uzależnień, następnie odbyć staż kliniczny, superwizję kliniczną i zdać państwowy egzamin. W przypadku Instruktora Terapii Uzależnień wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie i analogiczna jak w przypadku specjalisty droga potwierdzania kwalifikacji.

Link do petycji:  List otwarty