Aktualności

Nowe edycje Szkoły

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń do szkoły, wiosną 2016 roku uruchamiamy dwie edycje. Ruszamy  w marcu 2016 oraz  w maju 2016 roku.  Zapraszamy do zapoznania się z terminami zjazdów Edycji Wiosna 2016 tutaj   i Edycji Lato 2016 tutaj
Osoby zdecydowane zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego  i wysłania do Naszej Szkoły. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie  Word (do edycji)  tutaj   lub jako Word Onlinetutaj    oraz   w formacie PDF tutaj.
Osoby, które mają watpliwości, pytania prosimy o skontaktowanie się z naszą manager’ką  Działu Szkoleń Małgosią  –  tel. 793 607 437 lub Anną 603 801 442 w godzinach 10 – 18    oprócz weekend’u  lub mail’owo care@brok.edu.pl 

Miejsca dla osób, które ukończyły trening

Zakończyliśmy już nabór do najnowszej  edycji Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień.  Mamy jeszcze kilka miejsc dla osób, które mają ukończony trening (w naszej lub innej szkole).  Nasza następna edycja rusza w marcu 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z terminami zjazdów tutaj 
Osoby zdecydowane zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego  i wysłania do Naszej Szkoły. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie  Word (do edycji)  tutaj   lub jako Word Online tutaj    oraz   w formacie PDF tutaj.
Osoby, które mają watpliwości, pytania prosimy o skontaktowanie się z naszą manager’ką  Działu Szkoleń Małgosią  –  tel. 793 607 437 lub Anną 603 801 442 w godzinach 10 – 18    oprócz weekend’u  lub mail’owo care@brok.edu.pl 

Edycja „Jesień 2015” jeszcze jest szansa na wolne miejsce

W październiku 2015 roku rusza najnowsze edycja Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień.  Ilość zgłoszeń spowodowała, że stworzyliśmy dwie grupy. Ale i to okazało się za mało.   Aby zapospokoić Wasze marzenia o rozpoczęciu nauki zastanawiamy się nad stworzeniem trzeciej grupy.  Prosimy o szybkie podjęcie decyzji i   pobrania formularza zgłoszeniowego  i wysłania do Naszej Szkoły. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie  Word (do edycji)  tutaj   lub jako Word Online tutaj    oraz   w formacie PDF tutaj.
Osoby, które mają watpliwości, pytania prosimy o skontaktowanie się z naszą manager’ką  Działu Szkoleń Małgosią  –  tel. 793 607 437 lub Anną 603 801 442 w godzinach 10 – 18    oprócz weekend’u  lub mail’owo care@brok.edu.pl 

Zmiana terminu egzaminu certyfikacyjnego

PARPA ogłosiła zmianę terminu egzaminu certyfikacyjnego. Zimowa sesja egzaminacyjna zaplanowana na 30.11.-02.12.2015 roku zostaje przesunięta na 14.03.-17.03.2016 roku. Zmianie ulega także termin nadsyłania zgłoszeń o przystąpienie do egzaminu i prac egzaminacyjnych oraz termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych. Prace należy przesłać do PARPA do08.01.2016 roku. Posiedzenie Komisji egzaminacyjnych odbędzie się 15.02.2016 roku.
Więcej tutaj

 

Szkolenie „Motywacja do zmiany”

Szkolenie: Jak sprawić, żeby chciało się chcieć – czyli o motywowaniu do zmiany osób uzależnionych

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów uzależnień oraz osób pomagającym osobom uzależnionym. Szkolenia trwa 3 dni, łącznie 25 godzin. Prowadzone jest metodą seminaryjno –warsztatową. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z teorią dialogu motywującego ku zmianie, nauczyć się technik prowadzenia motywowania do zmiany i poprawić swoje rozumienie potrzeb osób uzależnionych .

Termin 19 – 21 października 2015

Osoby prowadzące Anna Bakuła , Piotr Bakuła

Zakres tematyczny

 1. Transteoretyczny model zmiany – zagadnienia teoretyczne
 2. Psychologiczna charakterystyka osób uzależnionych z perspektywy gotowości do zmiany swojego życia
 3. Relacja terapeutyczna jako warunek skuteczności pomagania
 4. Dialog motywujący ku zmianie – zasady i techniki prowadzenia
 5. Krótka interwencja w modelu poznawczo – behawioralnym.

Koszt szkolenia 800 zł

Zapisy i informacje – manager  Działu Szkoleń Małgorzata Kurzych  –  tel. 793 607 437  w godzinach 10 – 18    oprócz weekend’u
e-mail: care@brok.edu.pl 

Najnowsze edycje Szkoły „Wiosna 2015″ i „Lato 2015” „Jesień 2015 – trwają zapisy

W  maju i w czerwcu oraz w październiku 2015 roku ruszają nowe edycje Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień
Osoby zdecydowane zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego  i wysłania do Naszej Szkoły. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie  Word (do edycji)  tutaj   lub jako Word Online tutaj    oraz   w formacie PDF tutaj.
Osoby, które mają watpliwości, pytania prosimy o skontaktowanie się z naszą manager’ką  Działu Szkoleń Małgosią  –  tel. 793 607 437  w godzinach 10–18    oprócz weekend’u  lub mail’owo care@brok.edu.pl 

Superwizja kliniczna w procesie certyfikacji

Superwizja kliniczna w procesie certyfikacji

Zapraszam do udziału w sesjach superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, które stanowią kolejny etap programu szkoleniowego do uzyskania kwalifikacji Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień.

Warunki uczestniczenia:

 • praca z osobami uzależnionymi i/ lub ich rodzinami.
 • przygotowanie jednego nagrania video z kontaktu indywidualnego z tym pacjentem
 • opisu strategii pracy z pacjentem (dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty na etapie pogłębionym)
 • spisu z sesji
 • materiału z terapii grupowej z pacjentami uzależnionymi, współuzależnionymi bądź z terapii DDA

Program zajęć superwizyjnych obejmuje:

 1. Prezentację aktualnej pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi (dla instruktorów terapii uzależnień), uzależnionymi i współuzależnionymi (dla specjalistów psychoterapii uzależnień).
 2. Analizę jakości kontaktu terapeutycznego.
 3. Analizę problemów w pracy z grupami terapeutycznymi.
 4. Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia w sytuacji terapeutycznej.
 5. Analizę własnych trudności w pracy terapeutycznej z pacjentami (Przeniesienie i przeciw przeniesienie w sytuacji terapeutycznej).
 6. Zagadnienia etyki zawodowej.

Program superwizji klinicznej obejmuje pięć spotkań, każde w wymiarze 14 godzin dydaktycznych. Pierwsze spotkanie 24-25 czerwca. W maju  potwierdzimy godziny.

 

Spotkania odbywają się w Broku.

Liczba miejsc ograniczona!!

 

Pozdrawiam serdecznie

Bożena Maciek- Haściło
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Superwizor psychoterapii uzależnień

Proces certyfikacji

W odpowiedzi na Wasze pytania odnośnie zasad szkolenia w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych

– tylko podmioty, które uzyskały akredytację Rady ds. Akredytacji PARPA mają prawo do prowadzenia szkoleń http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/akredytowane-szkolenia-w-programie

Wszystkie inne projekty szkoleniowe oraz  studia podyplomowe, mogą i często podnoszą wiedzę w temacie uzależnień, nie dają jednak prawa o ubieganie się o nadanie statusu osoby w procesie certyfikacji

– Staż w procesie certyfikacji, po odbytym pierwszym etapie  szkolenia  możecie odbyć jedynie w placówkach wyznaczonych przez PARPA http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/lista-placowek-stazowych

Praktyka w innych placówkach stanowi jedynie cenne doświadczenie zawodowe, nie  jest jednak odbytym stażem w rozumieniu rozporządzenia o potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych

Superwizję kliniczną w procesie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych mogą prowadzić jedynie  osoby  z listy osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych

http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/lista-osob-uprawnionych-do-prowdzenia-superwizji-klinicznej-dla-celow-szkoleniowych

Osobom, które chciałyby zostać superwizorami w procesie szkoleniowym przypominamy, że  o wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych może się ubiegać osoba, która:

 • posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
 • ukończyła szkołę psychoterapii lub specjalizację z psychologii klinicznej lub z psychiatrii;
 • posiada minimum siedmioletni staż pracy w terapii osób uzależnionych,
 • posiada minimum dwuletnie doświadczenie w pracy konsultacyjno-superwizyjnej,
 • prezentuje nienaganną postawę etyczną.

Przy staraniu się o wpis na tę listę nie obowiązują dodatkowe szkolenia, przynależność do stowarzyszeń, członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Nowa edycja szkoły „Wiosna 2015” trwają zapisy

W  maju 2015 roku rusza najnowsza edycja Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień
Osoby zdecydowane zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego  i wysłania do Naszej Szkoły. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie  Word (do edycji)  tutaj   lub jako Word Online tutaj    oraz   w formacie PDF tutaj.
Osoby, które mają watpliwości, pytania prosimy o skontaktowanie się z naszą manager’ką  Działu Szkoleń Małgosią  –  tel. 793 607 437  w godzinach 10–18    oprócz weekend’u  lub mail’owo care@brok.edu.pl