Ważna informacja – kadra szkoląca

Oświadczenie

W odpowiedzi na Wasze  liczne zapytania informujemy, że związku z naszym udziałem w   Szkole Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień „CARE  Brok”  kończymy naszą pięcioletnią współpracę z Studium Terapii Uzależnień Polsko – Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień w Broku  i wraz z zakończeniem ostatniej, grudniowej  sesji obecnej edycji STU  nie będziemy już uczestniczyć w prowadzeniu szkoleń organizowanych przez Błękitny Krzyż w Polsce. Informację  zamieszczamy ponieważ  widnieliśmy jako wykładowcy na stronach Polsko Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień bez adnotacji, że w grudniu 2012 skończyliśmy współpracę, co może być mylące dla zainteresowanych szkoleniem.

Kierownik merytoryczny i autor programu szkolenia prowadzonego przez Błękitny Krzyż
Anna Bakuła
Superwizor Szkoły
Leszek Kapler
Rada Programowa Szkoły
Marzena Kucińska
Katarzyna Prot – Klinger  
Piotr Bakuła
Leszek Kapler
Anna Bakuła
Bożena Maciek – Haściło

Uwaga, bardzo ważne! Zmiany w kształceniu specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień

25 czerwca 2012 r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734). Weszło ono w życie 1 lipca 2012 r.

Tutaj do pobrania plik z komentarzem PARPA do zmiany ustawy

Pełny tekst rozporządzenia Dyrektora PARPA

 

 

Nowe szkolenia

Ponieważ wakacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi, a jesień i zima to dobry czas na  pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i na własny rozwój, proponujemy Wam najnowszą ofertę szkoleniową naszego Centrum

Na początek szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z pacjentem uzależnionym i jego rodziną na etapie pogłębionym, oraz szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z młodym pacjentem używającym alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i jego rodziną. Więcej informacji w zakładce Szkolenia

 

Egzaminy certyfikacyjne

Na stronach PARPA pojawiła sie informacja o terminach egzaminów certyfikacyjnych.  Trzymamy kciuki za wszystkich zdających, chociaż szczególnie mocno będziemy trzymać kciuki za tych, którym towarzyszyliśmy w procesie nauki w Broku. W tym roku w komisji egzaminacyjnej będzie również Ania Bakuła. Zadbajcie o siebie przed egzaminem, przypomnijcie sobie wszytko to, czego uczyliście się o radzeniu sobie ze stresem. Dacie radę. Połamania długopisów!

Terminy i listy zdających