Dofinansowanie szkolenia

-Wszystkie osoby zatrudnione w lecznictwie odwykowym, równiez jako wolontariusze pragnące rozpocząć szkolenie w naszej szkole mają prawo do dofinansowania ze środków Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Wniosek o dofinansowanie do pobrania tutaj

– Osoby bezrobotne mają prawo do sfinansowania szkolenia ze środków Urzędów Pracy

-Dofinansowanie można również uzyskać ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

We wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dofinansowania dla naszych studentów udzielamy pomocy, szukamy źródeł. Osobą która się tym zajmuje jest menager działu szkoleń Małgorzata. Kontakt z Małgorzatą tutaj
CARE Brok  uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Nasz numer w RIS to 2.14/00002/2013.  Wpis w rejestrze umożliwia staranie się o  dofinansowanie części lub finansowanie w całości Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień przez Urzędy Pracy. Powodzenia w staraniach o pozyskanie środków.
Wpis dotyczący naszej szkoły znajdziecie tutaj. W prawym górnym rogu jest przycisk wyszukiwanie, następnie wpiszcie CARE i kliknijcie szukaj

Powodzenia w staraniach o pozyskanie środków.