Rekrutacja

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami jakimi wg obowiązujących przepisów kierujemy się przyjmując chętnych do Szkoły Specjalistów Psychoterapi Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień
Nie wymagamy zatrudnienia w placówkach lecznictwa odwykowego, więcej informacji na ten temat tutaj 

Specjalistą psychoterapii uzależnień – może zostać każda osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoba, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia

Instruktorem Terapii Uzależnień  może zostać osoba która posiada  co najmniej wykształcenie średnie

Osoby, które rozpoczęły szkolenie w trakcie studiów i przed egzaminem certyfikacyjnym uzyskały tytuł pozwalający na wykonywanie zawodu specjalisty, przystępują do egzaminu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

Szkoła jest uprawniona do – zwolnienia z z części zajęć dydaktycznych w zakresie treningów psychologicznych i podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej osoby, które ukończyły akredytowane przez PARPA szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej do dnia 31 grudnia 2009 r.,

Szkoła jest uprawniona do – zwolnienia osoby, która ukończyła szkołę psychoterapii z części zajęć dydaktycznych w zakresie treningów psychologicznych i podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej;

Szkoła jest uprawniona do – zwolnienia   z części zajęć dydaktycznych w zakresie treningów psychologicznych i podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej osoby które ukończyły szkolenie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. Nr 132 poz. 931),

Jeżeli już się zdecydowałeś, pobierz, wypełnił i wyślij  formularz zgłoszeniowy   Jeżeli masz wątpliwości, pytania, chcesz czegoś więcej dowiedzieć się o Szkole zapraszamy do kontaktu z nami

Tutaj : Pełny tekst zarządzenia dyrektora PARPA w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień