Wymagane dokumenty

Do rejestracji i rezerwacji miejsca w Szkole Specjalistów Psychoterapii  i Instruktorów Terapii Uzależnień wymagany jest wypełniony i odesłany na adres CARE Brok sp z o.o. formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Do podjęcia szkolenia Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, lub Instruktora Terapii Uzależnień wymagane jest

– xero dyplomu ukończenia studiów w przypadku specjalistow lub ukończenia szkoły średniej w przypadku instruktorów