Dydaktycy

Zespół dydaktyczny Szkoły Psychoterapeutów i Terapeutów Uzależnień CARE Brok.  Pracują z nami pracownicy naukowi, superwizorzy PARPA, członkowie Komisji Certyfikacyjnej, psychoterapeuci i  superwizorzy psychoterapii, kierownicy wiodących ośrodków i  poradni.  Niewątpliwym atutem jest to, że wszyscy nasi wykładowcy pracują z pacjentami i są w stanie przekazać nie tylko teorię ale co chyba ważniejsze wiedzę praktyczną nabywaną w codziennym kontakcie z pacjentem

Anna Bakuła

Anna Bakuła

Kierownik merytoryczny szkoły, psycholożka, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA.  Autorka programu Studium Terapii Uzależnień realizowanego od 2007 roku w szkole w Broku, wykładowca STU. Doradca Dyrektora PARPA do spraw lecznictwa odwykowego. Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, psycholog w PZP. Wykładowca MCPS i CMPPP przy MEN. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmowała się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych Wieloletni biegły sądowy z zakresu psychologii, biegły z zakresu orzekania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.Mediator sądowy.  Od wielu lat zajmuję się pomaganiem ofiarom przemocy i przestępstw.

 

Marzenna Kucińska

Marzenna Kucińska

Psycholog, trener, psychoterapeuta PTTPB.  Praktykę kliniczną prowadzi w ramach prywatniej działalności w Ośrodku COGITO w Warszawie.  Od lat zajmuje się szkoleniem przyszłych psychoterapeutów. Prowadziła badania nad efektywnością terapii uzależnień oraz problemem dorosłych z  rodzin alkoholowych. Autorka licznych publikacji na temat psychoterapii, jej efektywności oraz problemów DDA. Współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki i Zachowań UW w ramach programu dla ofiar wypadków komunikacyjnych TRAKT. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych SWPS.

 

Piotr Y. Bakuła

Piotr Bakuła

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, psychoterapeuta, członek  Instytutu Analizy Grupowej, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dorosłych, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.  Wykładowca CMPP MEN, MCPS, i wielu innych. Superwizor pracy terapeutycznej i pedagogicznej. Wykładowca Studium Terapii Uzależnień.  Autor i współautor  programów terapeutycznych i profilaktycznych w tym pierwszego w Polsce ambulatoryjnego programu terapii uzależnień dla osób używąjcych substancji psychoaktywnych. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmował się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.  Biegły sądowy i policyjny w zakresie substancji psychoaktywnych. Główne zainteresowania zawodowe to łączenie psychologicznych koncepcji uzależnienia, z koncepcjami biochemicznymi, oraz zachowania suicydalne, w szczególności wśród adolescentów. Zajmuje się również problematyką dialogu międzykulturowego, tolerancji i przeciwdziałania wykluczeniom

Katarzyna Prot-Klinger

Katarzyna Prot-Klinger
Katarzyna Prot-Klinger

Katarzyna Prot-Klinger, dr hab. n. med., prof. APS.  Specjalista psychiatra. Analityk grupowy (certyfikat IGA). Psychoterapeuta (certyfikat PTP).  Specjalista Psychiatrii Środowiskowej. Przewodnicząca Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Od 25 lat pracuje w obszarze  psychiatrii środowiskowej zakładając i prowadząc Zespoły Leczenia Środowiskowego. Jej praca doktorska oraz wiele późniejszych publikacji było związane z tą tematyką (np. jest współautorem książki „Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym.”) . Brała udział w badaniach międzynarodowych dotyczących psychiatrii środowiskowej. Jest współautorem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowi psychoterapia i rehabilitacja osób z zaburzeniami z kręgu psychoz. Innym obszarem zainteresowania są psychologiczne konsekwencje  traumy. Tej tematyce została poświęcona jej praca habilitacyjna „Życie po Zagładzie.”

Bożena Maciek- Haściło

Bożena Maciek Haściło
Bożena Maciek Haściło

 25 letni staż pracy w lecznictwie uzależnień, superwizor PTP, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA. Członek komisji egzaminacyjnej, wykładowca STU. certyfikat psychoterapeuty PTP, certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

Elżbieta Rachowska

Elżbieta Rachowska
Elżbieta Rachowska

30 lat pracy w placówce odwykowej, psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień. Członek Komisji Edzaminacyjne PARPA, członek Rady ds Akredytacji PARPA Superwizor PARPA, superwizor Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii, superwizor  PTP.   Kierownik szkoły Terapeutów Uzależnień akredytowanej przez Krajowe Biuro do Spraw Zapobiegania Narkomanii. Od 22 lat Od 22 lat kierownik Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu

Ireneusz Kaczmarczyk

Ireneusz Kaczmarczyk
Ireneusz Kaczmarczyk

Ireneusz Kaczmarczyk, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, trener i superwizor grupowego treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr socjologii, autor badań i publikacji pt. „Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce” oraz koncepcji kryzysów osób uzależnionych. Współpracuje z Ośrodkiem INTRA, Ośrodkiem SENSUM, szkołą psychoterapii CBT-EDU  w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Nauczyciel warsztatu psychoterapeutów i trenerów grupowych. Redaktor naczelny pisma „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”.

 

Anna Dodziuk

Anna Dodziuk
Anna Dodziuk

Anna Dodziuk, certyfikowany psychoterapeuta PTP, superwizor psychoterapii i treningu psychologicznego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany doradca rodzinny, superwizor psychoterapii uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu  treningów i szkoleń z zakresu leczenia uzależnień. Autorka licznych publikacji i książek

Grażyna Płachcińska

Grażyna Płachcińska
Grażyna Płachcińska

Grażyna Płachcińska psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener treningu interpersonalnego – rekomendacja PTP. Długoletnia praktyka szkoleniowa, 18 lat pracy w leczeniu uzależnień 

Krzysztof Gąsior

Krzysztof Gąsior
Krzysztof Gąsior

Krzysztof Gąsior dr n. hum., specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Komisji Egzaminacyjnej PARPA, superwizor PARPA, terapeuta rodzinny, superwizor psychoterapii uzależnień. Kieruje Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz pracuje w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w terapii rodzin, uzależnień (szczególnie kobiet) i osób dorosłych, dzieci osób uzależnionych.

Krzysztof Parusiński 

Krzysztof Parusiński
Krzysztof Parusiński

Krzysztof Parusiński psycholog kliniczny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, licencjonowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor psychoterapii uzależnień.  Jest terapeutą integrującym wiele nurtów psychoterapii, z jednoznaczną orientacją na ważne i dobre doświadczenia w relacji terapeutycznej. Swoją praktykę terapeutyczną rozpoczął w 1984 roku pracując na oddziałach psychoz i zaburzeń nerwicowych. Prowadząc SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, przez ponad dziesięć lat pracował terapeutycznie z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych i uzależnionymi behawioralnie. Od 25 lat prowadzi treningi interpersonalne, intrapersonalne oraz warsztaty umiejętności z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, twórczego myślenia. Długoletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziału Psychologii w WSFiZ w Warszawie. Zajmuje się również szkoleniami, między innymi z komunikacji, negocjacji i kierowania zespołem. Jest edukatorem interaktywnej pracy z grupą. Aktualnie związany z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Z zamiłowania przyrodnik i ornitolog.

Magdalena Ilnicka

Magdalena Ilnicka
Magdalena Ilnicka

 Psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener II st. – rekomendacja PTP, od ponad 20 lat terapeuta-trener w Programie Rozwoju Osobistego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi i DDA oraz szkoleniach z tego zakresu

Iwona Kaszuba– specjalista psychiatra z 24 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie psychiatrii. Od 15 lat pracuje jako konsultant z zakresie psychiatrii w Poradni Uzależnień w Mławie i Działdowie. Przez około 2 lata prowadziła Oddział Leczenia Uzależnień w Przasnyszu. Od wielu lat jest biegłą sądową w zakresie psychiatrii i uzależnień. Obecnie prowadzi Oddział Psychiatryczny w szpitalu w Działdowie. Obecnie studentka szkoły psychoterapii i w procesie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień

Anna Kania-Żak

Anna Kania-Żak
Anna Kania-Żak

Lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła II Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Staże specjalizacyjne odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała na stanowisku zastępcy ordynatora na oddziale detoksykacyjnym w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach oraz  jako konsultant w ośrodku dla osób uzależnionych i bezdomnych MONAR. Obecnie pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym. Ukończyła Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku oraz kurs Racjonalnej Terapii Zachowań.

Robert Haściło

Robert Haściło

Psycholog,  specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA (absolwent szkoły CARE BROK), posiada 9 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Przez wiele lat prowadził szkolenia i warsztaty, obecnie pracuje jako terapeuta uzależnień w Przychodni w Śremie oraz prowadzi terapie indywidualną w swoim gabinecie. Biegły sądowy w zakresie substancji psychoaktywnych. W swojej pracy z pacjentami integruje różne podejścia, szczególnie interesuje się połączeniem terapii z ciałem z terapią psychodynamiczną, pracą nad relacją Ukończył m.in.  szkolenie z terapii psychodynamicznej krótkoterminowej ISTDP oraz szkolenie z  Analizy Bioenergetycznej wg Aleksandra Lowena. Ponadto skupia się nad tematyką traumy, z tego powodu zagłębia się w różnie podejścia zajmujące się tym problem. Bada powiązania pomiędzy rozwojem uzależnień a traumą, szczególnie rozwojową. Opracował szkolenie  Jak pracować z traumą w terapii osób uzależnionych– integracja perspektywy psychodynamicznej (ISTDP) oraz perspektywy neurobiologicznej”. Współprowadzi Przychodnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie.