Strategie pracy w obrębie poczucia tożsamości osób uzależnionych – podejście humanistyczno-egzystencjalne

„Strategie pracy w obrębie poczucia tożsamości osób uzależnionych – podejście humanistyczno-egzystencjalne”

 

Podejście humanistyczne w psychoterapii koncentruje się na rozwoju człowieka. Świadomość własnej integralności i odrębności staje się w tym procesie kluczowym zagadnieniem. Kształtowania poczucia tożsamości dokonuje się w wyniku rekonstrukcji doświadczeń osobistych osób uzależnionych, w stronę odzyskiwania wpływu na życie pomimo ograniczeń. W tym procesie następuje aktualizacja wartości i zasobów pacjenta.

Strategia pracy terapeutycznej ma procesualny charakter, polega na uzyskiwaniu przez pacjentów spójności i ciągłości osobistych doświadczeń w wyniku nadawania im znaczenia. Współcześnie to kierunek zgodny z założeniami DSM 5. i ICD 11.

Warsztat odwołuje się do humanistycznych koncepcji,  obejmuje różne techniki terapeutyczne, z akcentem na podejścia doświadczeniowe (Greenberg i inn.). W konceptualizacji problemów i rozumieniu kryzysów osób uzależnionych opieram się na własnych badaniach dotyczących kryteriów zmiany w procesie zdrowienia. (Kaczmarczyk 2008).

 

Cele szczegółowe warsztatu:

  • Konceptualizacja problemów osób uzależnionych w perspektywie humanistyczno-egzystencjalnej.
  • Omówienie relacji „tożsamości alkoholika” do poczucia tożsamości osoby uzależnionej.
  • Analiza różnych podejść do terapii osób uzależnionych, w tym programu AA.
  • Poszerzenie wiedzy na temat kształtowania poczucia tożsamości osób uzależnionych – kryteriów zmiany, etapów procesu, struktury kryzysów.
  • Warsztat zastosowania narzędzi terapeutycznych w pracy nad poczuciem tożsamości.

 

Materiały autorskie:

  1. Narzędzia do konceptualizacji problemów pacjenta i zestaw technik terapeutycznych

 

Metody pracy:

  1. Seminarium warsztatowe – poszerzanie świadomości i repertuaru oddziaływań
  2. Modelowanie i praca własna w obrębie doświadczenia, które może stać się podstawą budowania interwencji terapeutycznych.
  3. Elementy superwizyjne
  4. Analiza filmu z sesji terapeutycznej

 

Termin:

20/21/22 listopad 2015

 

Warsztat przeznaczony jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień.

(W innych przypadkach zgłoszenie możliwe po konsultacji z prowadzącym kaczmarczyk.irek@gmail.com)

Warsztat poprowadzi: Ireneusz Kaczmarczyk (warsztaty własne L. Greenberg, Kurt Renders, Cloud Missiaen, Seymour Carter i inn.)

www.ireneusz-kaczmarczyk.pl

Zgłoszenia pod nr tel. 793 607 437 lub e-mail care.brok@gmail.com

Osoba do kontaktu : Małgorzata Kurzych