Dialog motywujący do zmiany w terapii uzależnień – szkolenie

 

XX wiek zainicjował rewolucyjne podejście do terapii osób uzależnionych, w którym podkreśla się rolę motywacji jako klucza do zmiany i stylu pracy klinicznej. Dialog motywujący jest rozmową ukierunkowaną, w której terapeuta zmierza do tego, aby wywołać u swojego rozmówcy jego własną motywację do zmiany i wzmocnić ją. Towarzyszy temu specyficzna atmosfera spotkania, której wyrazem jest troska o dobro pacjenta, okazywana mu akceptacja, stała współpraca oraz dbałość o stworzenie przestrzeni, w której pacjent odnajduje powody do zmiany, planuje ją i wdraża w życie. W Polsce coraz więcej placówek pracuje w nurcie humanistycznym, wychodzi naprzeciw potrzebom pacjenta upatrując w dialogu motywującym do zmiany nadziei na poprawę skuteczności leczenia.

Nasza szkoła w swojej misji ma humanistyczne, oparte na dobrej relacji, szacunku i pozostawianiu pacjentowi miejsca do podejmowania decyzji podejście.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu ,, Dialog motywujący do zmiany  w terapii uzależnień’’, które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2015 roku w Broku. Miejsce prowadzenia szkolenia : Ośrodek Szkoleniowy Nadrzecze.

Szkolenie prowadzi psychoterapeutka, wykładowca Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE –Brok Marzenna Kucińska.

Cena szkolenia 420 zł .

Zapisy i informacje – manager  Działu Szkoleń Małgorzata Kurzych  –  tel. 793 607 437  w godzinach 10 – 18    oprócz weekend’u
e-mail: care@brok.edu.pl